POLİTİKAMIZ

Plastik kapak ve ambalaj üretimi yapan kuruluşumuz, misyonunun başarı ile uygulanabilmesi için kalite, çevre, gıda güvenliği, ve OHSAS politikası belirlemiştir. Kuruluşumuz, işleyiş ve çalışma esaslarının temelini müşteri memnuniyetine dayandırmış ve uzun vadede bunun hedef edinilen en değerli kazanç olduğu bilincine varmıştır.

Müşteri ilişkilerinde sadece ürün kalitesi değil, hizmet kalitesi de temin edilecektir. Firmamızın sektör mücadelesini devam ettirebilmesi için faaliyetlerinden kazanç sağlaması kaçınılmazdır. Ancak müşteri ile devamlılık ve karşılıklı birbirini geliştirme koşulları her zaman önceliğini koruyacaktır. Kuruluş içinde personel eğitimi ve geliştirilmesi devamlı olarak tatbik edilecektir. Kuruluşumuz, araştırma geliştirme faaliyetleri ile toplumsal gelişim ve teknolojik ilerlemelere katkıda bulunacaktır.

Bu uygulamalarda gerekli tüm hukuki şartlara tabi kalınacak, yönetim de her konuda kendini denetleyecektir. Kuruluşumuz, ürettiği gıda ürünleri ambalajını, ilgili yasal mevzuat ve müşterinin şartlarına göre, gıda güvenliği dikkate alarak yapılacaktır. Gıda güvenliğini sağlamaya yönelik olarak hammadde girişinden nihai ürün sevkiyatına kadar olan süreçte, tehlikeleri tanımlamış ve bunların oluşumunu önleyecek tedbirleri almıştır. Üretimimizde gıda güvenliğini tehlikeye sokmayacak hammaddelerle üretim yapılacak ve hijyeni sağlanacaktır.

Tedarikçilerle birlikte çevreye zarar vermeyen girdileri kullanarak çevre dostu ürünler sunulacak, çevre kirliliğini azaltıcı tedbirler alınacaktır. Tüm aşamalarda iş güvenliğini sağlayarak iş güvenliğini ön planda tutacak ve kaza risklerini en aza indirecektir. Yasal mevzuatlara uyarak bunları kuruluşumuzda uygulayacaktır.

Kuruluşumuz kalite yönetim ve diğer standartlara uyma ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesini, kirlenmenin önlenmesini taahhüt etmiştir. Yukarıda sıralanan tüm temel prensiplerin devamlı takibi ve geliştirilmesi, kuruluş felsefesidir ve taviz verilmeyecektir.