KALİTE POLİTİKAMIZ

Plastik kapak ve ambalaj üretimi yapan kuruluşumuz misyonunu başarı ile uygulanabilmesi için kalite, çevre, gıda güvenliği ve ohsas politikası belirlemiştir.

Kuruluşumuz işleyiş ve çalışma esaslarının temelini müşteri memnuniyetine dayandırmış ve uzun vadede bunun hedef edinilen en değerli kazanç olduğunun bilincine varmıştır ve sadece ürün kalitesi değil, hizmet kalitesi de temin edilecektir.

Firmamızın sektör mücadelesini devam ettirmesi için faaliyetlerinden kazanç sağlaması kaçınılmazdır. Ancak müşteri ile devamlılık ve karşılıklı birbirini geliştirme koşulları her zaman önceliğini koruyacaktır.

Kuruluş içinde personel eğitimi ve geliştirilmesi devamlı olarak tatbik edilecektir.

Kuruluşumuz araştırma geliştirme faaliyetleri ile toplumsal gelişim ve teknolojik ilerlemelere katkıda bulunacaktır.

Bu uygulamalarda gerekli tüm hukuki şartlara tabi kalınacak, yönetim de her konuda kendini denetleyecektir.

Kuruluşumuz ürettiği gıda ürünleri ambalajını, gıda, çevre ve ohsas yasal mevzuatlarına ve müşterinin şartlarına göre, gıda güvenliğini dikkate alarak yapacaktır.

Gıda güvenliğini sağlamaya yönelik olarak hammadde girişinden sevkiyata kadar olan süreçte, tehlikeleri tanımlamıştır ve bunların oluşumunu önleyecek tedbirler alacaktır.

Üretimimizde gıda güvenliğini tehlikeye sokmayacak hammaddelerle üretim yapılacak ve hijyeni sağlanacaktır.

Kuruluşumuz yürütülmekte olan faaliyet, ürün ve hizmetlerin doğasına, kuruluşumuzun büyüklük, amaç, bağlam ve hedeflerine, süreçlerden kaynaklanması muhtemel çevresel etkilere uygun yapıda ve içerikte, sürekli gelişimi, muhtemel kirliliklerin önlenmesini, kanuni gereklerin eksiksiz yerine getirilmesini, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını, Çevre Yönetim Programının oluşturulup başarıyla uygulanmasını, çalışanlarımızı çevresel anlamda eğitmeyi ve duyarlılaştırmayı, sürdürülebilir kaynak kullanımını taahhüt etmektedir.

Tedarikçilerle birlikte çevreye zarar vermeyen girdileri kullanarak çevre dostu ürünler sunacak. Çevre kirliliğini azaltıcı tedbirler alacaktır.

Tüm aşamalarda iş güvenliğini sağlayarak iş güvenliğini ön planda tutacak ve kaza risklerini en aza indirecektir.

Kuruluşumuz kalite yönetim ve diğer standartlara uyma ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesi, kaynak sağlanması, kirlenmenin önlenmesi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmiştir.

Yukarıda sıralanan tüm temel prensiplerin devamlı takibi ve geliştirilmesi kuruluş felsefesidir ve taviz verilmeyecektir.